Công Ty Chuyên Cung Cấp Dịch Vụ, Sản Phẩm Điều Hòa | ACVISA GROUP

FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

13,162,100 vnđ

13,162,100 vnđ

FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 -  Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

15,495,300 vnđ

15,495,300 vnđ

FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

19,544,500 vnđ

19,544,500 vnđ

FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

23,591,300 vnđ

23,591,300 vnđ

FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

25,895,100 vnđ

25,895,100 vnđ

FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY
FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

25,895,100 vnđ

25,895,100 vnđ

FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

14,413,700 vnđ

14,413,700 vnđ

FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA
FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

16,746,900 vnđ

16,746,900 vnđ

Máy làm mát công nghiệp DK - 30000 TX/TL
Máy làm mát công nghiệp DK - 30000 TX/TL

Liên hệ

0 vnđ

Máy làm mát công nghiệp DK - 18000 TX/TL/TN
Máy làm mát công nghiệp DK - 18000 TX/TL/TN

Liên hệ

0 vnđ

- 15 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. 

Model: DK-800A.

Lưu lượng gió: 800 m3/h.

Công suất: 100 W
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. Model: DK-800A. Lưu lượng gió: 800 m3/h. Công suất: 100 W

2,950,000 vnđ

2,507,500 vnđ

- 15 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. 

Model: DK-1500B.

Lưu lượng gió: 1500 m3/h.

Công suất: 100 W
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. Model: DK-1500B. Lưu lượng gió: 1500 m3/h. Công suất: 100 W

4,900,000 vnđ

4,165,000 vnđ

- 15 %
Máy làm mát (Quạt làm mát) dành cho phòng khách Daikio. 
Model: DK-2500B.

Lưu lượng gió: 1500 m3/h.

Công suất: 65 W
Máy làm mát (Quạt làm mát) dành cho phòng khách Daikio. Model: DK-2500B. Lưu lượng gió: 1500 m3/h. Công suất: 65 W

6,800,000 vnđ

5,780,000 vnđ

- 12 %
Máy làm mát (Quạt làm mát) không khí Daikio. Model: DK-3000A. Lưu lượng gió: 3000 m3/h. Công suất: 45 W
Máy làm mát (Quạt làm mát) không khí Daikio. Model: DK-3000A. Lưu lượng gió: 3000 m3/h. Công suất: 45 W

5,360,000 vnđ

4,716,800 vnđ

- 15 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000A
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000A

6,500,000 vnđ

5,525,000 vnđ

- 12 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000B ( Có điều khiển từ xa)
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000B ( Có điều khiển từ xa)

7,200,000 vnđ

6,336,000 vnđ

Quạt cắt gió 1.2m (Cửa 5m FM-HA12-L2Y)
Quạt cắt gió 1.2m (Cửa 5m FM-HA12-L2Y)

Liên hệ

0 vnđ

Quạt cắt gió 1.2m (Cửa 4m FM-MA12-L2Y)
Quạt cắt gió 1.2m (Cửa 4m FM-MA12-L2Y)

Liên hệ

0 vnđ

Quạt cắt gió 1.5m (Cửa 5m FM-HA15-L2Y)
Quạt cắt gió 1.5m (Cửa 5m FM-HA15-L2Y)

Liên hệ

0 vnđ

Quạt cắt gió 1.5m (Cửa 4m FM-MA15-L2Y)
Quạt cắt gió 1.5m (Cửa 4m FM-MA15-L2Y)

Liên hệ

0 vnđ

Quạt cắt gió 0.9m (Cửa thường FM-LA09-X2Y)
Quạt cắt gió 0.9m (Cửa thường FM-LA09-X2Y)

Liên hệ

0 vnđ

Quạt cắt gió 1.2m (Cửa thường FM-LA12-X2Y)
Quạt cắt gió 1.2m (Cửa thường FM-LA12-X2Y)

Liên hệ

0 vnđ

Quạt cắt gió 1.5m (Cửa thường FM- LA15-X2Y)
Quạt cắt gió 1.5m (Cửa thường FM- LA15-X2Y)

Liên hệ

0 vnđ

Quạt cắt gió 1.8m (Cửa thường FM-LA18-X2Y)
Quạt cắt gió 1.8m (Cửa thường FM-LA18-X2Y)

Liên hệ

0 vnđ

0907 357 159