FTKC25QVMV/RKC25QVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Lượt xem: 175

icon Tình trạng: Còn hàng
icon Giá: Liên hệ
icon Khuyến mãi: ... %
icon Giá bán: 0 vnđ
icon cam ket Cam kết chất lượng icon giao hang Giao hàng miễn phí icon Bao hanh Bảo hành dài hạn
FTNE20MV1V9/RNE20MV1V9
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410
FTNE20MV1V9/RNE20MV1V9 - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410
FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9 - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410
FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

FTNE50MV1V/RNE50MV1V
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410
FTNE50MV1V/RNE50MV1V - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

FTNE60MV1V/RNE60MV1V
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410
FTNE60MV1V/RNE60MV1V - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

FTKC20PVMV/RKC20PVMV

- Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32
FTKC20PVMV/RKC20PVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Liên hệ

0 vnđ

FTKC35QVMV/RKC35QVMV
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32
FTKC35QVMV/RKC35QVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Liên hệ

0 vnđ

FTKC50QVMV/RKC50QVMV
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32
FTKC50QVMV/RKC50QVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Liên hệ

0 vnđ

FTKC60QVMV/RKC60QVMV
- Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32
FTKC60QVMV/RKC60QVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Liên hệ

0 vnđ

0907 357 159