Điều hòa chính xác, phòng sạch

Tính chọn cấp độ lọc, lưu lượng gió, cột áp quạt cho phòng sạch
Tính chọn cấp độ lọc, lưu lượng gió, cột áp quạt cho phòng sạch
17/09/2016 21:35:02 PM 293

Theo nguyên lý lọc sơ cấp (G2-G4) lọc được hạt bụi lớn gần 10µ và lọc thứ cấp lọc được hạt bụi khoảng 0.4µ. Đối với hệ HVAC thì ta chỉ chọn 2 cấp lọc thô và lọc thứ cấp theo tiêu chuẩn EN 779. Ta chọn cấp G4 và F7 hoặc F8. Nếu có yêu cầu cao hơn thì chọn F5 và F9. Chi tiết về ứng dụng cho ác loại bụi thông thường theo sơ sau:

0907 357 159