Điều hòa treo tường

Mã lỗi điều hòa Mitsubishi
Mã lỗi điều hòa Mitsubishi
17/09/2016 20:21:27 PM 267

ACVISA xin chia sẻ mã lỗi của máy điều hòa Mitsubishi tới quý vị và các bạn tham khảo. Sau đây là một số lỗi cơ bản của máy điều hòa Mitsubishi

Mã lỗi điều hòa Panasonic
Mã lỗi điều hòa Panasonic
17/09/2016 20:16:14 PM 221

ACVISA xin chia sẻ bảng mã lỗi của máy điều hòa Panasonic tới quý vị và các bạn tham khảo. Sau đây là một số lỗi cơ bản của máy điều hòa Panasonic:

Mã lỗi điều hòa SamSung
Mã lỗi điều hòa SamSung
17/09/2016 20:04:46 PM 230

LED hiển thị = E1. Explanation and Checking points = Indoor unit room thermistor error - Open or Closed Circuit - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh nhiệt điện trở phòng lỗi - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết.

Phương pháp nạp gas bổ dung cho hệ thống máy điều hòa trung tâm VRV DAIKIN
Phương pháp nạp gas bổ dung cho hệ thống máy điều hòa trung tâm VRV DAIKIN
17/09/2016 19:53:36 PM 355

Lượng ga nạp thêm chỉ tính cho đường ống đi (lỏng ). Áp dụng cho trường hợp lắp mới .Trong trường hợp đã sử dụng nhưng nếu kết nối thêm dàn lạnh hoặc bị xì ga thì ngoài lượng ga nạp thêm cần tra catalogue để có thêm lượng ga nạp riêng cho máy nén.(chú ý lượng ga nạp cho máy nén rất nhiều ) 

0907 357 159