Điều hòa

Điều hòa treo tường
FTNE20MV1V9/RNE20MV1V9 - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa treo tường
FTNE25MV1V9/RNE25MV1V9 - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa treo tường
FTNE35MV1V9/RNE35MV1V9 - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa treo tường
FTNE50MV1V/RNE50MV1V - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa treo tường
FTNE60MV1V/RNE60MV1V - Máy treo tường loại tiêu chuẩn 1 chiều R410

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa treo tường
FTKC20PVMV/RKC20PVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa treo tường
FTKC25QVMV/RKC25QVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa treo tường
FTKC35QVMV/RKC35QVMV - Máy treo tường loại tiêu chuẩn, Inverter, 1 chiều R32

Liên hệ

0 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

13,162,100 vnđ

13,162,100 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

15,495,300 vnđ

15,495,300 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ18MV1/RNQ18MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

19,544,500 vnđ

19,544,500 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ21MV1/RNQ21MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

23,591,300 vnđ

23,591,300 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ26MV1/RNQ26MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

25,895,100 vnđ

25,895,100 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ26MV1/RNQ26MY1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN DÂY

25,895,100 vnđ

25,895,100 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ09MV1/RNQ09MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

14,413,700 vnđ

14,413,700 vnđ

Điều hòa nối ống gió
FDBNQ13MV1/RNQ13MV1 - Máy ĐHKK Sky Air Giấu trần Nối ống gió Áp suất tĩnh thấp, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 - KHIỂN XA

16,746,900 vnđ

16,746,900 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR05NY1/RUR05NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

50,108,600 vnđ

50,108,600 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR06NY1/RUR06NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

61,762,400 vnđ

61,762,400 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR08NY1/RUR08NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

78,528,900 vnđ

78,528,900 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR10NY1/RUR10NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

76,878,000 vnđ

76,878,000 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR13NY1/RUR13NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

103,590,000 vnđ

103,590,000 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR15NY1/RUR15NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

131,985,000 vnđ

131,985,000 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR18NY1/RUR18NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

134,200,000 vnđ

134,200,000 vnđ

Điều hòa công nghiệp
FDR20NY1/RUR20NY1 - HÀNG CÔNG NGHIỆP

140,900,000 vnđ

140,900,000 vnđ

0907 357 159