Máy làm mát dân dụng

- 15 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. 

Model: DK-800A.

Lưu lượng gió: 800 m3/h.

Công suất: 100 W
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. Model: DK-800A. Lưu lượng gió: 800 m3/h. Công suất: 100 W

2,950,000 vnđ

2,507,500 vnđ

- 15 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. 

Model: DK-1500B.

Lưu lượng gió: 1500 m3/h.

Công suất: 100 W
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio. Model: DK-1500B. Lưu lượng gió: 1500 m3/h. Công suất: 100 W

4,900,000 vnđ

4,165,000 vnđ

- 15 %
Máy làm mát (Quạt làm mát) dành cho phòng khách Daikio. 
Model: DK-2500B.

Lưu lượng gió: 1500 m3/h.

Công suất: 65 W
Máy làm mát (Quạt làm mát) dành cho phòng khách Daikio. Model: DK-2500B. Lưu lượng gió: 1500 m3/h. Công suất: 65 W

6,800,000 vnđ

5,780,000 vnđ

- 12 %
Máy làm mát (Quạt làm mát) không khí Daikio. Model: DK-3000A. Lưu lượng gió: 3000 m3/h. Công suất: 45 W
Máy làm mát (Quạt làm mát) không khí Daikio. Model: DK-3000A. Lưu lượng gió: 3000 m3/h. Công suất: 45 W

5,360,000 vnđ

4,716,800 vnđ

- 15 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000A
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000A

6,500,000 vnđ

5,525,000 vnđ

- 10 %
 Máy làm mát (Quạt làm mát) 3500 m3/h - DAIKIO DK-3500A
Máy làm mát (Quạt làm mát) 3500 m3/h - DAIKIO DK-3500A

7,000,000 vnđ

6,300,000 vnđ

- 10 %
Máy làm mát (Quạt làm mát) 3500 m3/h - DAIKIO DK- 3500A
Máy làm mát (Quạt làm mát) 3500 m3/h - DAIKIO DK- 3500A

7,000,000 vnđ

6,300,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio 4500 m3/h - Daikio DK-4500C
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio 4500 m3/h - Daikio DK-4500C

5,500,000 vnđ

4,950,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) gia đình lưu lượng 1300 m3/h - Daikio DK-1300A
Quạt làm mát (Máy làm mát) gia đình lưu lượng 1300 m3/h - Daikio DK-1300A

4,400,000 vnđ

3,960,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) gia đình Daikio 2500 m3/h - Daikio DK-2500A
Quạt làm mát (Máy làm mát) gia đình Daikio 2500 m3/h - Daikio DK-2500A

8,800,000 vnđ

7,920,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) gia đình cao cấp Daikio DK-3500A
Quạt làm mát (Máy làm mát) gia đình cao cấp Daikio DK-3500A

9,250,000 vnđ

8,325,000 vnđ

0907 357 159