Máy làm mát thương mại

- 12 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000B ( Có điều khiển từ xa)
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 5000 m3/h - DAIKIO DK-5000B ( Có điều khiển từ xa)

7,200,000 vnđ

6,336,000 vnđ

- 10 %
Máy làm mát (Quạt làm mát) 5000 m3/h có điều khiển từ xa -Daikio DK-5000D
Máy làm mát (Quạt làm mát) 5000 m3/h có điều khiển từ xa -Daikio DK-5000D

6,500,000 vnđ

5,850,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) lưu lượng 6000 m3/h - Daikio DK-6000A
Quạt làm mát (Máy làm mát) lưu lượng 6000 m3/h - Daikio DK-6000A

8,900,000 vnđ

8,010,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 7000 m3/h - Daikio DK-7000A
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 7000 m3/h - Daikio DK-7000A

9,900,000 vnđ

8,910,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio 5000 m3/h - Daikio DK-5000C
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí Daikio 5000 m3/h - Daikio DK-5000C

5,880,000 vnđ

5,292,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 10000 m3/h - 2 tầng quạt - Daikio DK-10000A
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 10000 m3/h - 2 tầng quạt - Daikio DK-10000A

12,000,000 vnđ

10,800,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 9000 m3/h - Daikio DK-9000A
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 9000 m3/h - Daikio DK-9000A

11,000,000 vnđ

9,900,000 vnđ

- 10 %
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 15000 m3/h  - Daikio DK-15000A
Quạt làm mát (Máy làm mát) không khí 15000 m3/h - Daikio DK-15000A

15,000,000 vnđ

13,500,000 vnđ

0907 357 159