Sửa chữa điều hòa

Mã lỗi điều hòa Mitsubishi
Mã lỗi điều hòa Mitsubishi
17/09/2016 20:21:27 PM 267

ACVISA xin chia sẻ mã lỗi của máy điều hòa Mitsubishi tới quý vị và các bạn tham khảo. Sau đây là một số lỗi cơ bản của máy điều hòa Mitsubishi

Mã lỗi điều hòa Panasonic
Mã lỗi điều hòa Panasonic
17/09/2016 20:16:14 PM 221

ACVISA xin chia sẻ bảng mã lỗi của máy điều hòa Panasonic tới quý vị và các bạn tham khảo. Sau đây là một số lỗi cơ bản của máy điều hòa Panasonic:

Mã lỗi điều hòa SamSung
Mã lỗi điều hòa SamSung
17/09/2016 20:04:46 PM 230

LED hiển thị = E1. Explanation and Checking points = Indoor unit room thermistor error - Open or Closed Circuit - Check and replace if required Giải thích và kiểm tra điểm = dàn lạnh nhiệt điện trở phòng lỗi - Mở hoặc đóng mạch - Kiểm tra và thay thế nếu cần thiết.

Bảng mã lỗi điều hòa VRV Daikin
Bảng mã lỗi điều hòa VRV Daikin
17/09/2016 20:26:54 PM 306

Hiện nay máy lạnh trung tâm VRV đang được sử dụng phổ biến vì vậy nhu cầu tìm hiểu về hệ thống VRV cũng như xử lý sự cố ngày càng nhiều.

0907 357 159