FVY100LAVE3/R100LUY15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

Lượt xem: 267

icon Tình trạng: Còn hàng
icon Giá: 36,320,000 vnđ
icon Khuyến mãi: ... %
icon Giá bán: 36,320,000 vnđ
icon cam ket Cam kết chất lượng icon giao hang Giao hàng miễn phí icon Bao hanh Bảo hành dài hạn
FVY71LAVE3/R71LUV15
- Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh
FVY71LAVE3/R71LUV15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FVY125LAVE3/R125LUY15
- Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh
FVY125LAVE3/R125LUY15 - Máy điều hòa tủ đứng - Gas R22 - Một chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FVRN71AXV1/RR71CGXV1 - 1 pha

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN71AXV1/RR71CGXV1 - 1 pha - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

Liên hệ

0 vnđ

FVRN71AXV1/RR71CGXY1 - 3 pha


- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN71AXV1/RR71CGXY1 - 3 pha - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

Liên hệ

0 vnđ

FVRN100AXV1/RR100DGXY1

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN100AXV1/RR100DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

Liên hệ

0 vnđ

FVRN125AXV1/RR125DGXY1

- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410
FVRN125AXV1/RR125DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410

Liên hệ

0 vnđ

FVRN140AXV1/RR140DGXY1
- Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter   - 1 chiều lạnh R410 -
FVRN140AXV1/RR140DGXY1 - Máy Sky Air Tủ đứng, không Inverter - 1 chiều lạnh R410 -

Liên hệ

0 vnđ

FVQ71CVEB/RZR71MVMV - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ71CVEB/RZR71MVMV - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

FVQ100CVEB/RZR100MVM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh
FVQ100CVEB/RZR100MVM - Máy điều hòa Inverter tủ đứng - Gas R410A - Một chiều lạnh

Liên hệ

0 vnđ

0907 357 159